Mời Các Bạn Đăng Kí Thông Tin Để Nhận Vàng:
Tài Khoản
Mật Khẩu
Tên Nhân Vật
Cấp Độ
 
 
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x 5 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm khi đánh quái

Cổ thụ phách(Siêu) 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để hút chân khí tại Búp Bê Đầy và có thể sử dụng được nhiều Cổ Thụ Phách (Siêu) trong 1 ngày
Đá Thiên Nhãn 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để mở Kho Báu Vô Tận

Hộp Kinh Nghiệm Loại 3 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 2.000.000 kinh nghiệm
Đào Thực Tinh Túy 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Mức 2: nạp 1.888 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x 5 2
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm khi đánh quái

Cổ thụ phách(Siêu) 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để hút chân khí tại Búp Bê Đầy và có thể sử dụng được nhiều Cổ Thụ Phách (Siêu) trong 1 ngày
Đá Thiên Nhãn 2
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để mở Kho Báu Vô Tận

Hộp Kinh Nghiệm Loại 3 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 2.000.000 kinh nghiệm
Hộp Kinh Nghiệm Loại 4 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 5.000.000 kinh nghiệm
Đào Thực Tinh Túy 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Mức 3: nạp 3.888 vàng:
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x 5 3
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm khi đánh quái

Cổ thụ phách(Siêu) 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để hút chân khí tại Búp Bê Đầy và có thể sử dụng được nhiều Cổ Thụ Phách (Siêu) trong 1 ngày
Đá Thiên Nhãn 3
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để mở Kho Báu Vô Tận

Hộp Kinh Nghiệm Loại 3 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 2.000.000 kinh nghiệm
Hộp Kinh Nghiệm Loại 4 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 5.000.000 kinh nghiệm
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 60.000.000 kinh nghiệm
Đào Thực Tinh Túy 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Mức 4: nạp 8.888 vàng:
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x 5 4
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm khi đánh quái

Cổ thụ phách(Siêu) 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để hút chân khí tại Búp Bê Đầy và có thể sử dụng được nhiều Cổ Thụ Phách (Siêu) trong 1 ngày
Đá Thiên Nhãn 4
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để mở Kho Báu Vô Tận

Hộp Kinh Nghiệm Loại 3 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 2.000.000 kinh nghiệm
Hộp Kinh Nghiệm Loại 4 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 5.000.000 kinh nghiệm
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 2
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 60.000.000 kinh nghiệm
Đào Thực Tinh Túy 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Mức 5: nạp 18.888 vàng:
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x 10 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm khi đánh quái

Cổ thụ phách(Siêu) 5
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để hút chân khí tại Búp Bê Đầy và có thể sử dụng được nhiều Cổ Thụ Phách (Siêu) trong 1 ngày
Đá Thiên Nhãn 5
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để mở Kho Báu Vô Tận

Hộp Kinh Nghiệm Loại 3 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 2.000.000 kinh nghiệm
Hộp Kinh Nghiệm Loại 4 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 5.000.000 kinh nghiệm
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 60.000.000 kinh nghiệm
Đào Thực Tinh Túy 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 5 điểm tiềm năng cho nhân vật
Mức 6: nạp 28.888 vàng:
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Kinh Nghiệm Đơn x 10 1
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: trong vòng 1 giờ nhận được thêm kinh nghiệm khi đánh quái

Cổ thụ phách(Siêu) 6
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để hút chân khí tại Búp Bê Đầy và có thể sử dụng được nhiều Cổ Thụ Phách (Siêu) trong 1 ngày
Đá Thiên Nhãn 6
 • Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để mở Kho Báu Vô Tận

Hộp Kinh Nghiệm Loại 3 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 2.000.000 kinh nghiệm
Hộp Kinh Nghiệm Loại 4 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 5.000.000 kinh nghiệm
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 4
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 60.000.000 kinh nghiệm
Đào Thực Tinh Túy 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: tăng 5 điểm tiềm năng cho nhân vật

Quy định nhận thưởng

 • Trong rương thủ khố phải có nhiều nhất 12 ô trống. Nếu rương thủ khố không đủ 12 ô trống thì sẽ không được trao thưởng.
 • Chỉ trao phần thưởng của mức nạp cao nhất cho 1 tài khoản.
 • Áp dụng trao thưởng cho 1 nhân vật đạt cấp level cao nhất trong 1 tài khoản nhận thưởng.
 • Thời gian trao thưởng: từ 10 giờ sáng ngày 10/09/2012 cho đến hết ngày.
 

 

Thêm, chỉnh sửa nội dung, hình ảnh...

Chỉnh sửa website một cách dễ dàng.

Hãy click vào biểu tượng bút chì để mở danh sách các chức năng.

Bạn có thể thêm, sửa, xóa các phần tử của trang web như các biểu mẫu, bảng, hình ảnh... Bạn cũng có thể chỉnh sửa một phần từ bằng cách click vào phần tử đó.

Bạn có thể dễ dàng thay đổi vị trí các phần tử bằng các thao tác kéo thả rất đơn giản.